Kdo se k nám hodí

Člověk, který ví, co v životě chce a uvědomuje si, jak je důležité fungovat v rámci společnosti, komunity i kolektivu.

Člověk, který vnímá, že dobré soužití různých skupin lidí je založené na vzájemném respektu, toleranci a schopnosti vnímat pestrost potřeb i názorů. Chápe, že každý může mít někdy problém nebo se dostat do prekérní situace. Člověk, který je připraven své znalostní i praktické dovednosti předávat dalším lidem a ukazovat jim k cestu k lepšímu zapojení se do společnosti. A hlavně mu nechybí smysl pro humor.

Kdo se hodí vám, až tu budete pracovat

Mgr. Jana Hamplová

ředitelka organizace

Programátorka, manažerka, stratég a lídryně všech Neposedů.
Je štítem i zdí, podle toho, kde je právě potřeba organizaci podržet, ochránit či nastartovat.
Propojuje technologie se sociální prací. Díky tomu je Neposeda unikátní technologickou sociální službou, jedinou svého druhu v Praze i Česku.

Jana Haltufová, DiS.

provozní ředitelka

Vrchní velitelka technického zajištění a veškerého logistického servisu pro kolegy i klienty.
Dokáže cokoliv zorganizovat, zařídit, sehnat a dohodnout. Ví přesně kdo kde má být, je či bude.
Je jednoduše dokonalá.

Mgr. Jana Marešová

PR/HR

Stará se o komunikaci směrem ven a hlavně dovnitř.
Řeší zaměstnanecké benefity i povinnosti. Stará se o nábory i Neposedu v médiích. Stráží dodržování etického kodexu, přičemž sama pravidelně pronásleduje novináře, jenž mohou Neposedovi pomoci otevírat mysl a obzory odborné veřejnosti i každému sousedovi.

V práci se tak běžně potkáte vedle speciálních pedagogů a sociálních pracovníků, také s filozofy, psychology, adiktology, sociology i markéťáky. Navíc Neposedu vede tělem i duší programátorka.
Jsme profesionálové ve svých oborech, jejich výhody a přidanou hodnotu tak promítáme do práce v našich sociálních službách. Jsme proto do jisté míry unikátním týmem, který je otevřený inovacím a zlepšení ve všech směrech.
Naším velkým cílem je zajišťovat naše služby tak, aby se vnímání sociálních služeb vymanilo z nepopulárního, špatně placeného a vlastně tak trochu špinavého mýtu, na úroveň žádaného odvětví. Vývoj i dnešní doba nám dává stále více za pravdu, protože pomoc, podporu, vedení, pochopení a nasměrování může potřebovat každý člověk, dřív než se naděje.

A co vám k tomu všemu můžeme dát ještě navíc?

Adaptace na nové prostředí a kolegy

Do všeho vás zasvětíme, zaučíme, proškolíme, po celou dobu se máte koho zeptat, naopak to očekáváme.

Kombinované a zkrácené úvazky

Možnosti různých úvazků a komfortní kombo se studiem (jsme pružní a přizpůsobivý, když o sebe vzájemně stojíme – umíme vymyslet jakýkoliv způsob, jak můžete dále studovat a zároveň nějakou část věnovat práci u nás).

 

 

Péče o kolektiv

Dostanete kompletní vybavení, které ke své práci budete potřebovat. 

Vzdělávání a rozvoj

Samozřejmě naplňujeme zákonné normy v prohlubování vzdělávání, na to dostanete časový, hrazený fond 24 hodin podle vypsaných programů. Navíc po zkušební době dostanete bonus ve formě dalších 24 hodin na vámi vybrané kurzy.
Pro zaměstnance, kteří u nás zůstávají i několik let, nabízíme možnost vycestovat za zkušenostmi do zahraničí.

 

Finanční ohodnocení

Přispíváme každý rok na ošacení 4 000.-, hradíme nadstandardní vzdělávání a psychohygienu. Každý rok přehodnocujeme mzdové ohodnocení.

Volný čas a psychohygiena

Naše práce se pojí s příběhy a osudy mnoha dětí, mladých i dospělých, abychom jim mohli být oporou, podpořit je a pomáhat s řešením jejich případů, sami potřebujeme opečovat. Máme proto propracovaný systém psychohygieny, počínaje možností práce z domova, volných dní navíc, až po meditační cvičení na pracovišti. Samozřejmostí je profesionální supervize.