Jakub Vokurka, Bc.

Nízkoprahový klub Autobus a nově Sociálně aktivizační služba
Je přirozeným vůdcem, pohodovým kolegou. S Kubou se cítíte jako s nejlepším kamarádem. Je systematický, klidný a dokáže dát věcem řád a směr, má rozhled a dokáže vidět za několik rohů.
Je vedoucím v Neposedovi už 8 let a v současné době se připravuje na převzetí vedení nové integrované služby SaS.

Vystudoval Husitskou teologickou fakultu obor Sociální pedagogika. Práci v sociálních službách se věnuje prakticky od mládí, ať už působil jako táborový vedoucí nebo ve výcviku vzdělávání dětí.

Již 15 let spolupracuje v projektu Fotbal pro rozvoj. https://www.fotbal.
V tomto projektu je od roku 2017 koordinátorem Ligy férového fotbalu pro Prahu.

Priority pro službu vidí v širší spolupráci se školami v lokalitě a v terénní formě. Na tyto dva cíle se práce klubu pod Kubovým vedením zaměřuje už rok.

Novým kolegům vzkazuje:

V našich týmech dostanete prostor realizovat své nápady. Kdo pozná naše lokality, už nikdy nechce jít pracovat jinam. Nebojte se, že je vše daleko, vlakem jste v práci za 30 minut. Kdo z vás pozná terénní práci, už nechce dělat nic jiného. „

Mgr. Zuzanna Zelenková Bedřichová, Ph.D.

Nízkoprahové kluby a terénní služby v Horních Počernicích a Běchovicích HoPo
Je ztělesněním jistoty a důvěry. Když se s ní setkáte, víte, že jste doma. Působí křehce, přesto je velká inovátorka i velitelka. Má přehled, talent a sečný, přesto jemný smysl pro humor.
Je vedoucí nízkoprahového klubu a terénních služeb pro děti a mládež na Praze 9,
od ledna 2023 bude vedoucí terapeutického centra RESET

Zuzanna vystudovala český jazyk a literaturu a literární komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V rámci doktorského studia se Zuzka zaměřila na vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v češtině. Zajímá ji okolí a podmínky, v jakých dítě vyrůstá. Její vášní je fokus na komunikaci dětí.
Založila klub Mapa pro sociálně znevýhodněné děti na Palmovce.
Působí také jako poradkyně předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání hl. m. Prahy a nyní se v Neposedovi věnuje kromě vedení služeb a týmu inovacím v sociálních službách.

Zuzky přístup je bytostně orientovaný na člověka, každého bere jako osobnost. Mohla by mít aureolu pro svůj klid i akci. Zuzka si ví vždycky rady. Je radost být v Zuzky týmu.

Novým kolegům vzkazuje:

„Jsme mimořádně otevření novým nápadům. Týmy a každý pracovník má velkou podporu vedení. Každý máme u nás svůj specifický přínos a vedení ho umí podchytit a ocenit. Nevadí, pokud nemáš zrovna vystudovanou sociální práci. Hodně věcí se naučíš u nás nebo na odborných kurzech. I my se pořád vzděláváme. Velké plus je skvělá atmosféra v týmu. Neposeda je ideální pro každého, kdo se nebojí přemýšlet nově a kdo se nebojí nápadů kolegů. V týmu si hodně vycházíme vstříc a vzájemně se respektujeme.“

Lenka Kašíková, DiS

Terénní služba Křižovatka
Je vedoucí terénní služby Křižovatka a jejím hlavním teritoriem je okolí Černého Mostu.

Problematice bezdomovectví a související péče se věnuje 10 let.

Vystudovala sociální práci na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze.

  • Zaměřuje se především na vedení dialogu s klienty. Na vztah, který tak vzniká mezi klientem a pracovníkem.
  • Snaží se klienta povzbudit k dialogu a teprve potom se postupně může odkrýt případná potřeba pomoci a třeba i změny.
  • Každá takto společně strávená chvíle je respektující rozhovor, který je důležitý, protože právě skrze pocit přijetí a zájmu o situaci klienta, může vzklíčit semínko touhy a snahy, aby pro sebe něco udělal.
  • Mít se lépe, být spokojenějším člověkem.

Hlavní přínos služby vidí v její lokálnosti a zacílení. Pracovníci znají lokalitu a klienty v ní, a ti zase znají své teréňáky, to jim umožňuje snáze si říci o pomoc, když ji potřebují.

Novým kolegům vzkazuje:

„Když jste si vybrali sociální práci, tak přijďte mezi nás, jsme na vás zvědaví  a otevření novým nápadům.“

Lenky přístup je přátelský, obětavý a praktický. Snaží se vždy vyřešit každý problém a najít nejlepší možnosti. Je empatická a vlídná. Vždy dostanete šálek čaje nebo kávy a vlídné slovo. Každý, kdo se někdy ocitl v terénu, by si Lenku jako vedoucí přál.

Mgr. Regina Kuncová

Je vedoucí služby Housing First
Služba Housing First
Sociální práci se věnuje na 20 let. Je lektorkou specializovaných kurzů a odborná garantka projektů.

Vystudovala Fakultu humanitních studií UK a obor sociální práce na Filosofické fakultě UK v Praze.

  • Pracovala s různými cílovými skupinami (uživatelé návykových látek, ohrožené děti a mládež, lidé bez domova).
  • V současnosti vede program Bydlení, který podporuje jednotlivce i rodiny ve zlepšení jejich dovedností a udržení si samostatného bydlení.

Hlavní přínos služeb vidí v přijímajícím vztahu ke klientům. Respekt k jejich životnímu způsobu, zájem o jeho životní situaci. Autenticita pracovníka a sdílení týmových hodnot, je základem sociální práce a přirozenou součástí pro budování vztahu, který jen tak může být založený na důvěře a tím motivovat klienta k nastolení životních změn.

Novým kolegům vzkazuje:

Práce v našem týmu je hodně pestrá, ne vždy jednoduchá. Důraz klademe na týmovou spolupráci a sdílení. U nás na to člověk není nikdy sám.“.

Mgr. Jana Hamplová

Ředitelka organizace
Finance, fundraising, dotace a technologie

Programátorka, manažerka, stratég a lídryně všech Neposedů.
Je štítem i zdí, podle toho, kde je právě potřeba organizaci podržet, ochránit či nastartovat.
Propojuje technologie se sociální prací. Díky tomu je Neposeda unikátní technologickou sociální službou, jedinou svého druhu v Praze i Česku.