Den v práci Streetworkera

Den začíná společným ránem. Na poradě plánujeme den i týden.

Po poradě se dvojice terénních pracovníků připraví do terénu. Domluvíme se, jakou z našich lokalit navštívíme a s terénním vybavením můžeme vyrazit.

Terén se většinou skládá z monitoringu (tj. pozorování naší lokality a sledování trendů nebo výskytu naší cílové skupiny) a z aktivního oslovování nových nebo stávajících klientů a kontaktní práce. Klientům také rozdáváme v terénu preventivní materiál.
Záznamy o práci máme dostupné v naší vlastní aplikaci. Jen doplníme a vygenerujeme. U nás je administrativa snadná.
Ale budeme upřímní, zkušenost je nepřenosná, tak si dynamiku práce u nás přijďte zažít přímo.

Den v práci na klubu

Po ranní poradě a plánování se dvojice pracovníků domluví na představě o denním programu na klubu. Připravíme místa, pomůcky, hry a vše, co bychom mohli potřebovat.
Jakmile otevřeme dveře klubu – začíná dobrodružství. Nevíme, které děti nebo kolik mladých přijde a co během dne prožili. S čím se potýkali a co by rádi probrali.
Práce na klubu znamená být otevřený a připravený na cokoliv. Podstatou naší práce je kreativita, flexibilita a někdy i schopnost rychlého rozhodování.

Čas a prostor na klubu se odvíjí od dynamiky kolektivu, který se u nás v daný den sejde. Vždy přizpůsobujeme aktivity stavu a potřebě dětí a dospívajících. Zjistíme, co je akutní, co potřebují vyřešit hned, a kde potřebují jen radu, něco doučit nebo vyslechnout.
Poznatky a také posuny každého klienta zanášíme do systému. Je to důležitá datová základna pro prevenci a plánování našich služeb.

Čeho chceme dosáhnout

Naše programy jsou pro všechny děti a dospívající
od 9 do 26 let.

Vedeme je k samostatnosti, komunikačním a kognitivním dovednostem. Dopřáváme jim možnost získat vlastní zkušenost díky prožitkům a zážitkům. Ukazujeme jim, jaké výhody a hodnoty má trávení volného času, naplněného fyzickými aktivitami, poznáním  a rozlišením správného jednání. Také je učíme hledat a definovat své vlastní hranice. Díky tomu mohou lépe rozpoznat toxické jednání v jejich okolí.

Usilujeme tím o to, aby si děti a mladí uvědomovali důsledky svého chování a jednání, přijímali za něj zodpovědnost a dokázali využívat zdroje (své vlastní a ve své přirozené síti), aby se zlepšovala kvalita jejich života.

Těchto cílů dosahujeme prostřednictvím preventivního působení. Vytváříme pro ně bezpečné podmínky pro trávení volného času a posilování důležitých kompetencí, které tak vedou ke snížení případného rizikového chování.

Naše cíle pro sebevědomou a spokojenou mladou generaci:

  1. Podporujeme zodpovědný přístup dospívajících k řešení běžných i obtížných životních situací.
  2. Vytváříme bezpečné prostředí a tím nabízíme mladým lidem prostor pro sdílení, zažití přijetí, získání podpory a zpětné vazby, a zároveň je pro ně místem trávení volného času a setkávání v rámci komunity.
  3. Rozvíjíme a posilujeme jejich schopností, dovednosti, návyky a postoje, které snižují případné rizikové chování ve společnosti.
  4. Podporujeme aktivní komunitní život v okrajových lokalitách Prahy, spolupracujeme s místními subjekty pro zlepšení životních podmínek a příležitostí dospívajících, kteří právě zde žijí nebo tráví svůj čas.

Naše týmy

 

Mgr. Zuzanna Zelenková Bedřichová, Ph.D.

Vedoucí nízkoprahového klubu a terénních služeb pro děti a mládež na Praze 9,
od ledna 2023 bude vedoucí terapeutického centra RESET.
Je ztělesněním jistoty a důvěry. Když se s ní setkáte, víte, že jste doma. Působí křehce, přesto je velká inovátorka i velitelka. Má přehled, talent a sečný, přesto jemný smysl pro humor.

Bc. Jakub Vokurka

Vedoucí NZDM a Terénního programu Autobus. Připravuje se na vedení nové Sociálně aktivizační Služby pro rodiny, kterou Neposeda otevře od ledna 2023.
Je přirozeným vůdcem, pohodovým kolegou. S Kubou se cítíte jako s nejlepším kamarádem. Je systematický, klidný a dokáže dát věcem řád a směr, má rozhled a dokáže vidět za několik rohů.

Bc. Vendula Kunová

NZDM a Terénní program Autobus.
Úspěšně dokončila bakalářské studium na 1. LF UK, obor adiktologie. Má zkušenosti v oboru s dospívajícími a dospělými klienty v harm reduction oblasti. Letos zahájila dvouletý výcvik v arteterapii a artefiletice.

Bc. Zuzana Férová

NDZM a programy HoPo a Běcho.
Vystudovala sociální a pastorační práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nejradši tráví čas venku. Vyhledává místa, kde se děti a mladí přirozeně pohybují. Ráda s nimi probírá všechno, co řeší a s čím by mohli mít problém. Je také místopředsedkyně Celocírkevního odboru mládeže. 

Bc. Adéla Škvorová

NZDM a Terénní program Autobus.
Vystudovala pedagogické obory na UK FTVS. Od mládí působí ve výchovné organizace pro děti a mládež, jako vedoucí absolvovala potřebné vzdělávací akce a prošla několika kurzy outdoorových a sportovních aktivit. V letošním roce zahájila sebezkušenostní výcvik zaměřený na integrativní psychoterapii.

Bc. Barbora Cmerová

NDZM a programy HoPo a Běcho.
Studuje magisterský obor Antropologických studií na FHS UK. Ráda se věnuje tématům z oblasti lidské sexuality a LGBTQAI+ komunity. Prochází dvouletou sebezkušenostní skupinou v Gestalt psychoterapii.  S dětmi a mladistvými ráda sportuje, tancuje a pracuje na jejich seberozvoji.

Markéta Rohelová

NZDM a Terénní program Autobus.
Po studiu předškolní a mimoškolní pedagogiky pokračuje dále ve studiu sociální práce na VOŠ Evropská. Má bohaté zkušenosti s prací s dětmi jak z MŠ, kde působila jako učitelka, tak z působení ve výchovných organizacích pro děti a mládež.

Alex Kondraťuková

NDZM a programy HoPo a Běcho.
Studuje sociální práci na VOŠ. Současně se aktivně věnuje organizaci nízkoprahového klubu. Je energická a děti vyhledávají její elán a úsměv. Díky svému jazykovému vybavení pomáhá ukrajinským dětem se školními dovednostmi.

Bc. Vanesa Vondrová

NDZM a programy HoPo a Běcho.
Studuje sociologii. Umí převést na data téměř všechno. Je analytická a zároveň vnímavá k potřebám dětí a mladých, kteří využívají služby klubu. Ráda je jim příkladem, že mohou být čímkoliv a zvládnout cokoliv. Je také v psychoterapeutickém výcviku zaměřeném na systemiku.

Tvoje místo

Když je práce zábava, výzva, dobrodružství i útěcha. Být Neposedou má opravdový smysl. Prostor pro nápady a inovace dostane každý, Stále se inspirujeme a obohacujeme. Podívejte se, zda se k nám hodíte právě vy!

Jaké nástroje používáme

 

Vztah s klientem

Kontaktní práce a individuální péče je alfou a omegou pro fungující vztah a důvěru mezi pracovníky a dětmi i dospívajícími.
Každý klient je u nás jedinečnou osobností. Zjišťujeme, v čem se
chce posunout, co ho trápí a jaká má nadání. Pomáháme mu zorientovat se ve svém životě a v tom, co může a chce změnit. Na každého máme tolik času, kolik potřebuje.

Znalost prostředí klientů a spolupráce

Perfektní znalost lokalit, jejich prostředí i možností, které svým obyvatelům nabízí, je základem pro tvorbu účinné a smysluplné pomoci. Stejně tak spolupráce se školami a dalšími institucemi v těchto našich lokalitách je stále žádanější.

Reflektující nabídka služeb

Naše různorodé odbornosti dokáží zrychlit a zefektivnit pomoc pro každého, kdo ji potřebuje. Dokážeme tak pomáhat dětem i jejich rodinám prakticky s čímkoliv, aniž by byli nuceni obracet se na různé úřady a instituce jednotlivě. Psychologie, adiktologie, sociální práce, filozofie, právo, IT i marketing tak jdou ruku v ruce, propojují různé světy, aby celek dobře fungoval.

Komunita a růst klientů

Všichni jsme součástí skupin a sociálních bublin. Naše se prolínají i protínají. Proto jsou efektivní a pomáhající, protože dokážeme naslouchat, poradit, pomoct, vést i nasměrovat. Naše služby však nejsou cílovou stanicí. Propojujeme naše klienty s dalšími hráči v jejich okolí. Pomáháme jim najít si kroužek nebo brigádu, kde uplatní svůj talent a budou se v nich realizovat a rozvíjet bez nás. Pomáháme žít zdravé vztahy nejen třeba u nás v klubu, ale hlavně mimo něj. Našim cílem je, aby byli naši klienti spokojeni jak s našimi službami, tak jednoho dne bez nich.

Od ledna 2023 rozšiřujeme služby pro děti a mladistvé také o Adiktologicko-psychoterapeutické centrum RESET.