Den v práci Streetworkera

Den terénního pracovníka je pestrý, a to nás na naší práci baví a nikdy neomrzí.

Ráno se zpravidla scházíme v kanceláři, kde se náš čtyřčlenný tým rozdělí na dvojice. Rozpis připravujeme na pondělní poradě, byť se během týdne plány mohou měnit dle potřeb našich klientů.  Do terénu chodíme vždy ve dvou, klienty pak doprovázíme na úřady, k lékařům apod., a to ve složení dle náročnosti situace a klienta.

Náplní naší práce je monitoring terénu s návštěvami známých míst a známých osob, nebo vyhledáváme a oslovujeme osoby nové. S klienty si povídáme o jejich životě, sdílíme s nimi jejich každodenní starosti i radosti. Z dialogů často vyplyne potřeba naší pomoci k řešení různých životních situací.

Ve středu máme tzv. otevřené konzultace, kdy za námi přichází klienti do kanceláře. Mohou zde využít telefon, pomůžeme jim vyhledat něco na internetu, vyplnit formuláře, ale také zde poskytujeme drobnou materiální pomoc. Máme nějaké oblečení, různé přípravky k hygieně, a poskytujeme i potraviny. Pro zpříjemnění našeho společného kontaktu vaříme klientům i kávu.
K naší práci patří i administrativa, svou činnost zapisujeme do evidenčního systému, komunikujeme s úřady.
Nejraději máme čas strávený v přírodě, v naší lokalitě je vážně mnoho krásných míst.

Den pracovníka Programu prevence ztráty bydlení

Práce ve službě Program prevence ztráty bydlení je streetwork v domácnostech.

Je však víc strukturovaná. Schůzky v „našich“ domácnostech jsou plánované a dohodnuté. Víme tedy, co která domácnost řeší. Zda potřebují, abychom přišli k nim nebo dorazí za námi, například na schůzku s právničkou.
Třikrát do týdne se scházíme v poledne na týmovou poradu. Řešíme operativní provozní věci a hlavně probíráme práci s klienty v rámci tzv. intervize.
U každého klienta se krátce referuje o proběhlém kontaktu.
Teréňáci se při poradách střídají v zapisování. Týdenní plány máme na očích na flipchartové tabuli a dlouhodobé termíny zadáváme do systému.
Pravidelně revidujeme tabulku s osobními cíli.
Vždy ve středu nás můžete potkat na všelijakých úřadech, kde vyřizujeme záležitosti jak pro pracovníky, tak pro klienty, tak pro tým různé záležitosti. A v pátek pracuje jen větší polovina týmu a věnujeme se hlavně provozním záležitostem a administrativě.
Odpoledne po poradě se zase rozprchneme do terénu za klienty.
Jezdíme po celé Praze, i když největší část domácností máme u nás na Čerňáku.

Vedoucí služeb

Mgr. Regina Kuncová

Sociální práci se věnuje na 20 let. Je lektorkou specializovaných kurzů a odbornou garantkou projektů.

Vystudovala Fakultu humanitních studií UK a obor sociální práce na Filozofické fakultě UK v Praze.

  • Pracovala s různými cílovými skupinami (uživatelé návykových látek, ohrožené děti a mládež, lidé bez domova).
  • V současnosti vede program Bydlení, který podporuje jednotlivce i rodiny ve zlepšení jejich dovedností a udržení si samostatného bydlení.

Hlavní přínos služeb vidí v přijímajícím a respektujícím vztahu ke klientům. Respekt k životnímu způsobu klienta, zájem o jeho životní situaci, autenticita pracovníka – sdílení těchto týmových hodnot umožňuje sociálnímu pracovníkovi budovat vztah založený na důvěře a motivovat klienta a pomoci mu v nastolení životních změn. 

Novým kolegům vzkazuje:

Práce v našem týmu je hodně pestrá, ne vždy jednoduchá. Důraz klademe na týmovou spolupráci a sdílení. U nás na to člověk není nikdy sám.

Lenka Kašíková, DiS.

Problematice bezdomovectví a související péče se věnuje 10 let.

Vystudovala sociální práci na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze.

  • Zaměřuje se především na vedení dialogu s klienty. Na vztah, který tak vzniká mezi klientem a pracovníkem.
  • Snaží se klienta povzbudit k dialogu a teprve potom se postupně může odkrýt případná potřeba pomoci a třeba i změny.
  • Každá takto společně strávená chvíle je respektující rozhovor, který je důležitý, protože právě skrze pocit přijetí a zájmu o situaci klienta, může vzklíčit semínko touhy a snahy, aby pro sebe něco udělal.
  • Mít se lépe, být spokojenějším člověkem.

Hlavní přínos služby vidí v její lokálnosti a zacílení. Pracovníci znají lokalitu a klienty v ní, a ti zase znají své teréňáky, to jim umožňuje snáze si říci o pomoc, když ji potřebují.

Novým kolegům vzkazuje:

„Když jste si vybrali sociální práci, tak přijďte mezi nás, jsme na vás zvědaví  a otevření novým nápadům.“

Naše týmy

Bc. Hana Nováková, DiS.

Sociální pracovnice Programu prevence ztráty bydlení. Je nejlepší organizátorka. Má skvělé nápady a ráda propojuje lidi a aktivity.

Pavlína Cibulová

Je oblíbená terénní pracovnice v Programu prevence ztráty bydlení, která má šmrnc a umí pomoci lidem s problémy.

Bc. Jana Rosulková, DiS.

Je zkušená sociální pracovnice.  Působí v týmu Programu prevence ztráty bydlení.

Helena Novotná

Je naše nejmladší kolegyně, aktuálně studuje sociální práci. Je aktivní a akční v našem Programu prevence ztráty bydlení.

Helena Lochmanová, DiS.

Je odvážná sociální pracovnicí v terénním programu Křižovatka. Je upřímná a starostlivá.

Mgr. Martin Novák

Je kontaktní pracovník programu Křižovatka. Ukáže vám místa, o kterých málokdo ví, že v Praze vůbec jsou. Proto má v patách často novináře.

Vemte místo u Neposedy

Chcete se přidat k týmu „rváčů se životem“? Naši kolegové ve službách pro dospělé se totiž perou za právo a respekt ke každému člověku.

Tak se připojte. Rádi vás poznáme a zapojíme. A nebojte, bude vás to bavit.

Čeho chceme dosáhnout

Podstatou služby Program prevence ztráty bydlení je poskytnout lidem bez domova standardní bydlení a teprve následně řešit ostatní problémy (finanční situaci, psychické problémy, závislosti…).
Tato metoda se nám v praxi ukázala jako mnohem efektivnější v oblasti ukončování bezdomovectví než je obrácená praxe, kdy se s člověkem bez domova nejprve řeší např. problémy s dluhy nebo alkoholem a až po jejich vyřešení se hledá standardní bydlení.

Usilujeme o to, aby služba Programu prevence ztráty bydlení (metoda Housing First) byla co nejčastěji využívanou metodou v řešení bezdomovectví. Proto spolupracujeme s městskými částmi i s magistrátem hlavního města Prahy na nových projektech a iniciujeme vylepšení metodiky.
Důležitou součástí je inspirace ze zahraničí a sdílení dobré praxe i s jinými městy v České republice.

Jaké nástroje používáme

Státní a městský bytový fond

Jednou z přirozených rolí obecního bytového fondu je poskytování finančně dostupného bydlení specifickým sociálním skupinám obyvatel, které mají vzhledem ke svým příjmovým poměrům či jiným znevýhodněním (věk, zdravotní postižení apod.) ztížený či zcela znemožněný přístup na běžný trh s byty.

Městská nájemní agentura

Městská nájemní agentura je veřejná služba určená majitelům bytů i lidem v bytové nouzi, jejímž účelem je poskytování dostupného bydlení v Praze. Funguje jako spojka mezi majiteli pražských bytů a nájemníky tím, že majitelům nabízí sadu důležitých garancí a služeb.

Multidisciplinární spolupráce

Po získání nájemní smlouvy je třeba začít řešit přidružené problémy, které mohou zapříčit opětovnou ztrátu bydlení. K řešení těchto problémů využíváme služeb psychoterapeutů, adiktologů, právníků, dluhových poradců i dalších státní i neziskových organizací.

Sociální rehabilitace

Člověk, který žil delší dobu v improvizovaném bydlení nebo bez přístřeší, ztrácí běžné návyky i orientaci v systému. V okamžiku, kdy získá nájemní smlouvu, pomáháme mu s řešením běžných i náročných situací, aby byl schopen si bydlení udržet a po čase se obešel jakékoli pomoci.

Na čem stavíme

V roce 2019 vydala Evropská síť sociální politiky zprávu pojednávající o výhodách a nevýhodách bezdomovectví ve střední Evropě. Organizace zjistila, že státy zaznamenaly průměrně 20% nárůst počtu lidí registrovaných jako bezdomovci od roku 2008 do roku 2017.

Zpráva také poznamenala, že se zaregistrovalo více mužů než žen, což může být důsledkem „skrytého ženského bezdomovectví“, což znamená, že ženy s větší pravděpodobností zůstanou v domě přátel nebo v nejistém bydlení.

Neděláme rozdíly a pomáháme každému, kdo se v takové situaci ocitne.

Vítejte v Neposedovi!