Bc. Barbora Cmerová

Kontaktní pracovnice programu HoPo.
Specializuje se na tabuizovaná témata. Pomáhá dětem i mladým nastavovat zdravé hranice.
Nízkoprahový klub HoPo, Běcho a nově centrum pro adiktologii dětí a mladých.
text text text

Co Báru v práci nejvíce baví?

„Líbí se mi, že jde Neposeda cestou komplexnosti služeb pro rodiny, děti a mládež. Priority pro naši službu vidím v širší spolupráci se školami v lokalitě a v terénní formě. Na tyto dva cíle se naše služba zaměřuje tento rok“.

Co novým kolegům Bára vzkazuje?

„V našich týmech dostanete prostor realizovat své nápady. Kdo pozná naše lokality, už nikdy nechce jít pracovat jinam. Nebojte se, že je vše daleko, vlakem jste v práci za 30 minut. Kdo z vás pozná terénní práci, už nechce dělat nic jiného“.

Bc. Zuzana Férová

Sociální pracovnice programu HoPo.
Je laskavá a vnímavá. Nejraději má terénní práci a poznávání nových dětí i mládežníků.
Nízkoprahový klub HoPo, Běcho a nově centrum pro adiktologii dětí a mladých.
Nejraději je v terénu.

Chodí za mladými a dětmi tam, kde nejčastěji tráví svůj čas. Část zabírá vyhledávání lidí – dělá takzvanou depistáž. Často ji tak potkáte třeba před školou, v parcích, u obchodů. Ráda skupinky oslovuje a představí služby Neposedy, které mohou kdykoliv podle svým představ, využít. 

Zuzanu všichni oslovujeme, voláme: „Zuzko“.

Má vystudovanou sociální a pastorační práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Je ráda v přírodě, ráda jezdí na výlety a to nejlépe do lesa, do hor a k jezerům. Nejraději má jezera vysoko v horách. Každý den cvičí jógu. Úplně nejradši má kávu a dobré jídlo. Ve svém volném čase se ještě věnuje práci s mládeží v církevním prostředí – snaží se vytvářet vzdělávací akce pro mládež v církvi. Je místopředsedkyně Celocírkevního odboru mládeže.

Zuzka je drobná a křehká, přesto má nedozírné obzory a přehled.

Zuzka ráda potkává lidi, kteří klub třeba už znají a chodí pravidelně nebo když se jim něco přihodí. Často se tak baví o vztazích, kamarádských či partnerských. Společně hledají, jak umět říkat i nepříjemné věci a zároveň si stát za svým názorem, bez hádek a konfliktů. Pomáhá, když se taková situace sehraje, dá se rozebrat, jak správně reagovat a udržet klid. 

Častým tématem je škola. A co můžeme udělat třeba pro lepší známky, doučování anebo rozhodování, kam směřovat na střední i vysoké školy. Některé životní situace mladých lidí jsou opravdu komplikované a už není moc možností, co se s tím dá dělat. Přesto se snažíme být jim na blízku a díky sdílení třeba najít cestu k řešení.

Co Zuzku na práci v Neposedovi nejvíc baví?

A co je na tom zábavného?

Nemám žádnou kancelář, kam za mnou můžou děti a dospívající chodit – pracuju všude venku třeba na lavičkách a za každého počasí. Někdy je to i dost dobrodružné, protože oslovuju partičky puberťáků, které vůbec neznám a nikdy nevím, co se stane. Taky často objevujeme nová místa, třeba se necháme zavést někam nějakou uličkou nebo cestou, kam běžně nechodíme, nebo koukáme po opuštěných domech. Někdy je to i “detektivní” práce, když pozorujeme (monitorujeme), kam zrovna partičky mladých chodí a kam už zase nechodí.“

“.

Co novým kolegům Zuzka vzkazuje?

Co je největší odměna?

„Když vás mladí lidé opravdu sami vyhledají a řeknou si, co potřebují. Nebo když řeknou, že jste tu pro ně byli v nejtěžších chvílích jejich života. Krásné taky je, když vás tito mladí lidé pustí k sobě a povídají si s vámi třeba hodinu a svěřují vám své životní situace, protože vám věří. I když ještě před nějakou dobou jste byl jen náhodný člověk, co je někde oslovil.“

Vanesa Vondrová

Kontaktní pracovnice programu HoPo. Díky svému zaměření na sociologii dodává kolegům i klientům potřebný systemický a statistický úhel pohledu.
Nízkoprahový klub HoPo, Běcho a nově centrum pro adiktologii dětí a mladých.
Pracuje s dětmi na klubu a nejvíce se zaměřuje na samostatnost dětí a ráda je učí, že mají své kompetence a jak je využívat.

Když si děti prochází „špatným obdobím“ je tady pro ně a ujišťuje je, že je v pořádku se někdy necítit dobře – nejlépe na konkrétních příkladech jim ukazuje, co udělat, aby se cítili o mnoho lépe.

Vanesu všichni oslovujeme, voláme: ``Vanes``

Aktuálně studuje sociologii – má přehled o výzkumech, nemá problém cokoliv aplikovat (čteme články v Aj); podílela se na realizaci několika výzkumů

Dále prohlubuje svou odbornost v kurzech na tématiku: sebepoškozování u dětí a dospívajících, základy krizové intervence, sexualita dětí a dospívajících

A aktuálně je v intenzivním psychoterapeutickém výcviku zaměřeném na systemiku.

Vanesa je klidná, vnímavá a cítíte, že její analytické myšlení jede na plné obrátky.

Ráda sportuje – plavání, skákání na trampolínkách a jakékoliv kardio aktivity.

Hraje hry na PC a playstationu, získává tím nejen pochopení pro aktivity dětí a mladých, ale také mluví jejich řečí. Proto je práce v Neposedovi vždy autentická.

ráda vaří, stravuje se převážně vegansky a baví jí kombinovat a nacházet nové chutě.

Někdy v rámci psychohygieny zajde ráda na metalový a rockový koncert.

– chodím na rockové a metalové koncerty

Co Vanesu v práci nejvíc bavi?

Baví mě chodit s dětmi i dospívajícími často na hřiště v rámci klubového času, jelikož se mnohdy ukazuje, že děti nepotřebují celé odpoledne prosedět u telefonu nebo učení, když mají možnost jít s vrstevníky ven, je to výborný způsob, jak pro relax, tak nabrání nové chuti na učení či povinnostní aktivity.“

Co novým kolegům Vanesa vzkazuje?

„Každý den v naší práci je jinak barevný, odráží to, s jakými tématy, starostmi nebo potřebami děti a mladí přijdou. Hodně času trávíme venku, to se vám v korporátu nestane. V Neposedovi se budete stále rozvíjet a učit novému, je to jako prodloužené mládí – ever“.

Alex Kondraťuková

Alex je energická, veselá. Je přímá a dívá se na svět nadmíru pozitivním pohledem.
Nízkoprahové kluby HoPo a Běcho
Studuje sociální práci na Vyšší odborné škole. Před nástupem do Neposedy pracovala v různých oborech (administrativa, gastronomie) ale už dnes si je jistá, že chce i dále působit v Neposedovi a v sociálních službách celkově.

Alexandru všichni oslovujeme, voláme: „Alex“.

Kdo jde pořád rovně, daleko nedojde.“

Je Alexino motivační motto, vyjadřuje její přístup kreativní přístup a připravenost ke změnám, protože, pokud člověk nemění svůj směr, a sám sebe, nemůže měnit nic kolem sebe, a proto by měl dělat věci jinak, aby to mohlo být jiné. Zkoušet jiné úhly pohledu.

Proč Neposeda? Je to určitě možnost jak něco změnit k lepšímu a zároveň se rozvíjet. Ukazuje mi, co je v životě a v dětství důležité.

Co Alex Neposedovi nejvíc baví?

V Neposedovi jsem moc spokojená, baví mě, že mám prostor dělat práci po svém, a zároveň spolupracovat se vedoucími a s kolegy!

A ve volném čase se věnuje řadě koníčku. Je milovnicí koček! Má doma dvě kočky, ráda relaxuje na louce, na kopcích.
V letních měsících, ale taky zajde ráda na koncert s přáteli.
Mezi další hobby patří i hudba.

Co novým kolegům Alex vzkazuje?

Určitě to zkuste, pamatují si, jak jsem nemohla jako student bez titulu se zaměřením najít práci v sociálním sektoru, kterou bych zároveň byla schopná skloubit se svým oborem, kreativitou, se svými cíli, ambicemi. Zároveň za sebe můžu říci, že vstřícnějšího zaměstnavatele, který mě podporuje v mých zájmech a cílech jsem nikdy nepotkala. Zároveň jsem poznala určité životní situace, o kterých jsem neměla ponětí, a potkala jsem fajn lidi!

Bc. Vendula Kunová

Vendy je přátelská. Má rada, když jsou věci strukturované a vysvětlené. Zároveň ji naplňuje posun k práci ve skupině dětí a mladých.
Nízkoprahový klub Autobus a nově Sociálně aktivizační služba
Během studií  se v rámci praxe setkávala primárně s dospělými klienty drogových služeb a po nastoupení do programu Hard and Smart nebo PsyCare se začala zaměřovat i na mladší klientelu užívající nebo experimentující s psychoaktivními látkami. Zkušenosti ji dovedly až do Neposedy na pozici terénní/kontaktní pracovnice, kde využívá své předešlé zkušenosti.

Vendulu oslovujeme, voláme, obvykle: ``Vendulo``

Momentálně dokončuje studium na 1. LF UK, obor adiktologie a letos započala jsem dvouletý výcvik v arteterapii a artefiletice.

Zvýší tak svou odbornost i pro potřeby nových služeb v SAS – Sociálně aktivizační službě, zároveň vnese do práce prvky měkkých, až elfích poznatků z tvořivých psychologických oblastí.

Vendula je vzhledem víla, srdcem umělkyně s duší organizátorky 🙂

Ve volném čase se baví tancem, hraním na kytaru, malováním nebo zpíváním. Nejvíc ji však baví její přátelé a komunita, ve které se pohybuje. Ráda také vaří a jí a věci si dělá hezký, což i v Neposedovi umíme!

Co Vendulu v Neposedovi nejvíc baví?

„Neposeda teda ani nepostojí, ale tak proto, že asi neztrácí čas a rád si hraje s novými možnostmi.“ A těch máme při práci opravdu mnoho na výběr.“

Co novým kolegům Vendula vzkazuje?

„Že se tady nebudou určitě nudit :-)“.

Bc. Adéla Škvorová

Adéla je pohodová kolegyně s uměleckým cítěním. I když máte pocit, že by měla být třeba produkční či grafičkou třeba v reklamce, její sociální inteligence ji jednoznačně předurčuje k práci a pomoci druhým.
Nízkoprahový klub Autobus a nově Sociálně aktivizační služba
Ideální den v práci je pro Adél takový, když se ráno s týmem sejde na poradě a naplánují průběh následujícího týdne, rozdělí se úkoly a probere se, jak probíhá příprava větších akcí nebo dlouhodobých projektů.

Následuje intervize, kde se prodiskutuje co pro současné klienty můžeme udělat.

Adélu všichni oslovujeme, voláme: „Adél“.

Vystudovala bakalářské obory Tělesná výchova a sport a Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání. Jedná se o pedagogické obory na UK FTVS. Absolvovala rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách. Dokončila  několik vzdělávacích kurzů v rámci organizace Junák a lektorské kurzy zaměřené na volnočasové aktivity jako je například lyžování a kanoistika.

Aktivně se zapojuje do vedení skautského střediska. Ráda se věnuje kreativním činnostem a umění.

Adél potkáte jak v klubu, tak v terénu i na Neposedích sociálních sítích.

V terénu je práce rozdělená na dvě fáze – monitorovací a přímá. Pokud se terén mapuje, zaznamenává se, kde a v kolik hodin se děti a mladí v okolí scházejí a jak tráví svůj volný čas. Přímá část znamená, že se aktivně osloví různé  skupiny a partičky a podle odezvy dostanou nabídku pomoci, rady, podpory nebo i věcné vybavení (náustky, v případě starších například vajglovník).

Často se při setkáních řeší různé situace v rodině nebo ve škole, s dlouholetými klienty klubu. Přístup však často zaujme i nové partičky, nechají si vysvětlit, jaká je náplň klubu a s čím mohou kdykoliv přijít.

Obvyklá trase je cirka 15 km, po ní se v klubu reflektují poznatky dne a večer či druhý den ráno se vše zaznamená do evidence.

Adél se v mezičase se věnuje také tvorbě příspěvků na naše sociální sítě a návrhům nových letáků.

Co Adél v práci nejvíc baví?

„Že je každý den plný komunikace, potkávání lidí, vyslechnutí jejich příběhů a také možnost pomoci jim se školou nebo láskami, případně poradit, jak řešit některé situace. Žádný den není stejný, je plný her, porozumění a také naděje, že každá naše drobná pomoc může znamenat pro děti i mladé, docela velký krok pro jejich vlastní posun“.

Jsem ráda v přírodě, baví mě cestování a skoro každý sport.

Co novým kolegům Adél vzkazuje?

„Dostanete prostor realizovat své nápady. Můžete se dál vzdělávat a díky reflexi našich klientů také víte, co chcete, co je v životě důležité a kam to všechno vede…“.

Bc. Hana Nováková, DiS.

Hanka je..............
Program Bydlení
Je sociální pracovnice a v Neposedovi působí už…..let…

Hanu všichni oslovujeme, voláme: „Hanko“.

Vystudovala obor Sociální práce……………………….

Co Hanku v Neposedovi nejvíce zajímá?

„Líbí se mi, že jde Neposeda cestou komplexnosti služeb pro rodiny, děti a mládež. Priority pro naši službu vidím v širší spolupráci se školami v lokalitě a v terénní formě. Na tyto dva cíle se naše služba zaměřuje tento rok“.

Co novým kolegům Hanka vzkazuje?

„V našich týmech dostanete prostor realizovat své nápady. Kdo pozná naše lokality, už nikdy nechce jít pracovat jinam. Nebojte se, že je vše daleko, vlakem jste v práci za 30 minut. Kdo z vás pozná terénní práci, už nechce dělat nic jiného“.

Pavlína Cibulová, Dis.

Pavlína je...................
Program Bydlení
Je pracovnice v sociálních službách a v Neposedovi působí už…..let…

Pavlínu všichni oslovujeme, voláme: „Pavli, Pavlíno“.

Vystudovala obor Sociální ……………..

Co Pavlínu v Neposedovi nejvíce baví a zajímá?

„Líbí se mi, že jde Neposeda cestou komplexnosti služeb pro rodiny, děti a mládež. Priority pro naši službu vidím v širší spolupráci se školami v lokalitě a v terénní formě. Na tyto dva cíle se naše služba zaměřuje tento rok“.

Co novým kolegům Pavlína vzkazuje?

„V našich týmech dostanete prostor realizovat své nápady. Kdo pozná naše lokality, už nikdy nechce jít pracovat jinam. Nebojte se, že je vše daleko, vlakem jste v práci za 30 minut. Kdo z vás pozná terénní práci, už nechce dělat nic jiného“.

Helena Novotná

Je terénní pracovnice programu Bydlení............
Program Bydlení
Je v Neposedovi služebně nejmladší, ale jako nováček se výborně zapojila a něco něco………………..

Helenu všichni oslovujeme, voláme: „Helčo“.

Studuje obor …………………..a letos jej zakončí závěrečnou prací na téma…………
……………….

Co Helču v Neposedovi nejvíc baví a na co se chce dále profesně zaměřovat?

„Líbí se mi, že jde Neposeda cestou komplexnosti služeb pro rodiny, děti a mládež. Priority pro naši službu vidím v širší spolupráci se školami v lokalitě a v terénní formě. Na tyto dva cíle se naše služba zaměřuje tento rok“.

Co novým kolegům Helča vzkazuje?

„V našich týmech dostanete prostor realizovat své nápady. Kdo pozná naše lokality, už nikdy nechce jít pracovat jinam. Nebojte se, že je vše daleko, vlakem jste v práci za 30 minut. Kdo z vás pozná terénní práci, už nechce dělat nic jiného“.

Helena Lochmannová, DiS.

Helena je pracovitá, má výborný orientační smyls a v terénu je jako doma.
Terénní program Křižovatka
Je sociální pracovnice a v Neposedovi působí (jak dlouho, kde hlavně apod.)

1 věta

Helenu všichni oslovujeme, voláme: „Helen“.

Vystudovala obor Sociální práce……………………….

Co Helenu v Neposedovi nejvíce zajímá a baví?

„Líbí se mi, že jde Neposeda cestou komplexnosti služeb pro rodiny, děti a mládež. Priority pro naši službu vidím v širší spolupráci se školami v lokalitě a v terénní formě. Na tyto dva cíle se naše služba zaměřuje tento rok“.

Co novým kolegům Helena vzkazuje?

„V našich týmech dostanete prostor realizovat své nápady. Kdo pozná naše lokality, už nikdy nechce jít pracovat jinam. Nebojte se, že je vše daleko, vlakem jste v práci za 30 minut. Kdo z vás pozná terénní práci, už nechce dělat nic jiného“.

Mgr. Olga Haisová

Olga je přátelská a má ráda, když práce pěkně odsýpá a věci mají řád, jdou pěkně jedna po druhé.
Terénní program Křižovatka
Je pracovnice v sociálních službách a v Neposedovi se zaměřuje hlavně na…………

Olgu všichni oslovujeme, voláme: „Olgo, Oli“.

Vystudovala obor Sociální ……………..

Co Olgu v Neposedovi nejvíce baví a zajímá?

„Líbí se mi, že jde Neposeda cestou komplexnosti služeb pro rodiny, děti a mládež. Priority pro naši službu vidím v širší spolupráci se školami v lokalitě a v terénní formě. Na tyto dva cíle se naše služba zaměřuje tento rok“.

Co novým kolegům Olga vzkazuje?

„V našich týmech dostanete prostor realizovat své nápady. Kdo pozná naše lokality, už nikdy nechce jít pracovat jinam. Nebojte se, že je vše daleko, vlakem jste v práci za 30 minut. Kdo z vás pozná terénní práci, už nechce dělat nic jiného“.

Mgr. Martin Novák

Je kontaktní pracovník a zkušený matador. Terénem vás provede i poslepu.
Terénní program Křižovatka
Je v Neposedovi služebně nejdéle, za dobu svého působení zažil mnoho příběhů, adrenalinu i dobrých konců. Zaměřuje se především na ….(oblast, místa,…)

Martina všichni oslovujeme, voláme: „Martine“.

Vystudoval……..práce, praxe, nějaká zajímavost.

3 věty

Co Martina v Neposedovi nejvíc baví a na co se chce soustředit?

„Líbí se mi, že jde Neposeda cestou komplexnosti služeb pro rodiny, děti a mládež. Priority pro naši službu vidím v širší spolupráci se školami v lokalitě a v terénní formě. Na tyto dva cíle se naše služba zaměřuje tento rok“.

Co novým kolegům Martin vzkazuje?

„V našich týmech dostanete prostor realizovat své nápady. Kdo pozná naše lokality, už nikdy nechce jít pracovat jinam. Nebojte se, že je vše daleko, vlakem jste v práci za 30 minut. Kdo z vás pozná terénní práci, už nechce dělat nic jiného“.

Tady je místo pro vás

Volná pozice...........
Program ..........
Jsi…znáš…umíš….

Tady je místo pro vás

Jsi...znáš...umíš....
Program ...............
Co potřebujeme / co nabízíme

Tady je místo pro vás

Jsi...znáš...umíš....
Program ...................
co potřebujeme / co nabízíme